UWAGA! Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Co to są pliki cookies?

Mathematica 10.4

 • Wsparcie dla dopasowania wzorców i znaczne przyspieszenie dla operacji w funkcji Association
 • Nowe funkcje Cloud reprezentujące wyrażenia, których wartości są stale przechowywane w chmurze
 • Nowy eksperymentalny interfejs użytkownika służący tworzeniu interaktywnych aplikacji za pomocą funkcji AskFunction
 • Skalowanie podziałki może być wykonane za pomocą funkcji ListPlot, ListLinePlot, DateListPlot
 • Nowe funkcje służące analizie tekstu, sprawdzaniu pisowni oraz częstotliwości występowania słowa
 • Nowe funkcje klasyfikacji danych numerycznych, tekstowych, obrazów, a także daty oraz czasu
 • Nowe funkcje obliczeń symbolicznych, teorii liczb oraz przetwarzania sygnałów
 • Rozszerzone funkcje danych ilościowych do obliczeń statystycznych oraz probabilistycznych
 • Eksperymentalne funkcje DymamicGeoGraphics służące tworzeniu dynamicznych obrazów 2D
 • Nowa funkcja DynaminImage służąca wyświetlaniu obrazów
 • Nowe API pozwalające na pobieranie danych bezpośrednio z Google Analytics, SurverMonkey, FRED oraz PubMed
 • Dodano 24 nowe czcionki


Mathematica 10.3

 • Dostęp do identyfikowania obszernego zbioru funkcji matematycznych w Wolfram Language za pomocą MathematicalFunctionData
 • Nowe funkcje geo-obliczeniowe do obliczania czasu podróży, metody oraz związanych z nimi danych takie jak m. in. TravelDirections, TravelDistance
 • Nowe funkcje interpretujące: AnatomyData oraz AnatomicalStructure dla obliczeń i wdrażania połączenia z Wolfram Cloud
 • Możliwość grupowania, kopiowania oraz określania konkretnych jednostek dla bardziej zautomatyzowanych i wydajnych obliczeń.
 • Wsparcie dla rozkładu losowych macierzy i ich właściwości
 • Formy operatorów porównawczych takich jak np GreaterThan, LessThan oraz EqualTo dla testowanych wyrażeń.
 • Ulepszone rozumienie naturalnego języka z dodatkowymi danymi językowymi dla łańcuchów słów i alfabetów
 • Nowe funkcjonalności daty i godziny dla przedstawiania i obsługi stref czasowych
 • Symboliczne wsparcie dla rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych oraz wektory i wartości własne.
 • Więcej praktycznych opcji programowania sieciowego
 • Ulepszone funkcje do przetwarzania i analizy elementów i struktury tekstu, w tym definicje, części mowy, tłumaczenia i wiele innych
 • Nowe możliwości połączenia usług z GoogleCalendar, GoogleContacts i danych Yelp oraz dla badań naukowych również z ArXiv i CrossRef
 • Liczne ulepszenia w jądrze Wolfram Language, a także w funkcjonalności interfejsu Wolfram System w wersji desktop oraz w Chmurze
 • i inne

Mathematica 10.2

 • Tłumaczone przypisy dla ułatwienia zrozumienia kodu Wolfram Language osobom nie posługującym się językiem angielskim
 • Nowe funkcjonalności wizualizacji danych objętościowych i dyskretnych: SliceDensityPlot3D i ListStepPlot
 • Numeryczne rozwiązywanie wartości i funkcji własnych dla równań różniczkowych zwyczajnych i równań różniczkowych cząstkowych
 • Nowe możliwości dla wyszukiwania tekstu i jego analizy
 • Nowe i usprawnione metody uczenia maszynowego zarówno nadzorowanego jak i bez nadzoru
 • Automatyczne przetwarzanie poczty z funkcjami: MailReceiverFunction i MailResponseFunction
 • Usprawnienia szeregów czasowych i statystyki w tym wsparcie dla miar intensywności na Histogramie
 • Dodano operacje na listach i asocjacjach, w tym automatyczne usuwanie elementów z wykorzystaniem „Nothing
 • Rozszerzona użyteczność Chmury i opcje wdrażania kontroli dostępu, planowania zadań, rejestracja danych i obiektów lokalnych
 • Techniki przetwarzania obrazu dla fotografii obliczeniowej, w tym mapowanie tonów, kombinacja ekspozycji i inne
 • Obszerne usprawnienia dla obliczeń geometrycznych
 • Dzięki funkcji Alphabet dostępny jest międzynarodowy alfabet, a także pełen zakres technicznych i pozostałych zestawów znaków i kodowania
 • Wsparcie dla większej ilości formatów i plików danych geometrycznych, ze znacznie usprawnionym importem / eksportem STL oraz formatem JSON
 • i inne

Mathematica 10.1

 • Wsparcie dla wirtualnego magazynu danych WolframDataDrop
 • Automatyczna identyfikacja obiektów: ImageIdentify;
 • Wbudowana automatyczna redukcja wymiarowości dla danych
 • Nowe metody wizualizacji informacji: WordCloud, TimelinePlot i inne
 • Funkcja ProgrammableLinguisticInterface wspiera interpretowanie gramatyki i działań zdefiniowanych przez użytkownika
 • Nowe komponenty wspierające budowanie złożonych form i interpreterów z CompoundElement i RepeatingElement
 • Wsparcie dla wielu operacji na nieregularnie rozdzielonych szeregach czasowych
 • Nowe listy operacji do obsługi sekwencji, (np. biorące największe elementy, itp.)
 • Wsparcie na poziomie języka wspieranego przez OpenSSL kryptografii
 • Wbudowany dostęp do zasobów Wikipedii
 • 31 nowych funkcji przetwarzanie napisów w tym słowa i podział zdania
 • Bezpośrednie wsparcie dla map bitowych, obrazów w formacie RAW, itp.
 • Usprawnione wsparcie dla łączności z platformą Arduino
 • Usprawnienia w wydajności, dokumentacji oraz współpracy ze zbiorami danych Dataset
 • i inne