UWAGA! Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Co to są pliki cookies?
Wersja 11 programu Mathematica to kolejny znaczący krok w rozwoju tego programu. Poprzez wprowadzenie wielu innowacji i zmian, które mają za zadanie zwiększenie efektywności pracy, wersja ta znacząco rozszerza funkcjonalność programu.

Dzięki przemyślanej, długoterminowej wizji integracji i automatyzacji wszystkich obszarów wiedzy i obliczeń, każda nowa wersja programu Mathematica wyposażana jest w nowe procedury niosące nowe możliwości, które są wykorzystywane podczas rutynowych działań użytkowników programu. Mathematica 11 zapewnia zintegrowane narzędzia, które znacznie rozszerzają zakres tworzonych projektów z różnych dziedzin nauki, oraz które mogą być wykorzystywane przez użytkowników na wszystkich poziomach. Program z jednej strony potrafi znaleźć rozwiązanie równia różniczkowego, a z drugiej może być stosowany do druku 3D lub tworzenia interaktywnych aplikacji analizy i wizualizacji danych, które mogą być uruchamiane poza środowiskiem ich tworzenia.

Mathematica 11 została oparta na ostatnich osiągnięciach zespołu badawczo-rozwojowego firmy Wolfram w wielu obszarach, w tym w zakresie projektowania i wykorzystywania sieci neuronowych, integracji dźwięków oraz modelowania języka naturalnego z perspektywy obliczeń. Dotychczasowi użytkownicy programu znajdą także szeroką gamę wygodnych ulepszeń interfejsu, języka oraz głębi i efektywności algorytmów obliczeniowych.NOWOŚCI I ZMIANY W MATHEMATICA 11


Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja

Sieci neuronowe Sieci neuronowe
Wersja 11 programu Mathematica zawiera zintegrowane w środowisku programu procedury z zakresu sieci neuronowych. Żmudny proces uczenia sieci neuronowej może teraz być wspomagany mocami obliczeniowymi jednostki GPU, ale też możliwością wykorzystania zoptymalizowanej dla jednostek GPU biblioteki NVIDIA CUDA Deep Neural Network Library. Zaimplementowane algorytmy konwolucyjnych sieci neuronowych pozwalają efektywnie tworzyć aplikacje zorientowane na rozpoznawanie obrazów. Tworzenie struktury sieci i proces jej uczenia mogą być zawarte w kilku liniach kodu źródłowego, co otwiera obszary głębokich sieci neuronowych dla nieprofesjonalistów, których celem jest ich wykorzystywanie w różnych zastosowaniach.
Więcej »
Uczenie maszynowe Uczenie maszynowe
Wprowadzone w wersji 11 programu Mathematica rozszerzenia i ulepszenia zwiększają możliwości programu w zakresie uczenia maszynowego. Procedury ekstrakcji własności obiektów oraz identyfikacji obiektów znajdujących się na obrazach wyposażone są w procesy uczenia ekstraktorów zdolności rozpoznawania określonych obiektów. Klasyfikacja klastrowa pozwala dzielić zbiory dowolnych obiektów na klasy. Wprowadzone zmiany znacząco poszerzają możliwości programu w obszarze rozpoznawania obrazów (computer vision), dając możliwość rozpoznawania ponad 10 tysięcy obiektów, co znacząco zwiększa możliwości w zakresie klasyfikacji obrazów. Procedury z zakresu uczenia maszynowego akceptują wiele rodzajów danych, nie tylko obrazy.
Więcej »

Drukowanie 3D i geometria obliczeniowa

Drukowanie 3D i geometria obliczeniowa

Drukowanie 3D Drukowanie 3D
Mathematica 11 wprowadza możliwość drukowania materiałów 3D z wykorzystaniem drukarek lokalnych 3D podłączonych do komputera lub dostępnych drukarek 3D w trybie online. Program umożliwia generowanie modeli 3D z gotowych plików z zapisanymi modelami lub automatycznie tworzy modele 3D do wydruku bezpośrednio w programie.
Więcej »
Geometria obliczeniowa Geometria obliczeniowa
Procedury geometrii obliczeniowej były już we wcześniejszych wersjach programu Mathematica zintegrowane ze środowiskiem programowania Wolfram Language, a wersja 11 wniosła znaczne poszerzenie tych możliwości. Nowe możliwości w zakresie definiowania obszarów 2D i 3D (regions) pozwalają zwiększyć liczbę operacji obliczeniowych, które mogą być ograniczone do wybranego obszaru, w tym rozwiązania cząstkowych równań różniczkowych. Pełna integracja tych procedur ze środowiskiem Wolfram Language ułatwia prowadzenie wewnątrz tych obszarów operacji analizowania danych, szukania rozwiązań równań ograniczonych do obszaru oraz wizualizację lub drukowanie obszarów włącznie z drukiem 3D. Ulepszona została również wydajność procedur realizujących operacje geometrii obliczeniowej.
Więcej »

Dźwięk, obrazy i sygnały

Dźwięk, obrazy i sygnały

Obliczenia w akustyce Obliczenia w akustyce
Wersja 11 wprowadza w pełni zintegrowane wsparcie dla przetwarzania dźwięku. Sygnał audio może być przechowywany w pamięci lub połączony z plikiem lokalnym lub zdalnym. Umożliwia to obsługę bardzo dużych plików audio lub bardzo dużych zbiorów plików audio. Nowe funkcje obejmujące syntezę dźwięku, przetwarzanie i analizę w połączeniu z kompleksowym wsparciem dla przetwarzania sygnałów, analizy statystycznej, uczenia maszynowego. Umożliwiają także łatwe tworzenie prototypów aplikacji z różnych sfer, w tym muzyki, mowy, łączności i transmisji.
Więcej »
Fotografia obliczeniowa Fotografia obliczeniowa
Wersja 11 wprowadza nowe funkcje zaprojektowane specjalnie do wykonywania zadań w dziedzinie fotografii obliczeniowej. Nowe narzędzia, w połączeniu z wcześniej opracowanym zestawem możliwości przetwarzania obrazu, pozwalają na natychmiastowe polepszanie zdjęć, w tym usuwanie niechcianych elementów, takich jak szumy czy przebarwienia. Umożliwia również dodanie efektów fotograficznych do zdjęć, a nawet łączenie obrazów o różnej ostrości i ekspozycji. Ponadto, kompleksowe wsparcie dla importu i eksportu metadanych obrazu pozwala na szeroki zakres analiz wykonywanych na dużych zbiorach zdjęć.
Więcej »
Przetwarzanie sygnałów i obrazów Przetwarzanie sygnałów i obrazów
W wersji 11 nadal kontynuowane jest wprowadzanie nowych narzędzi i rozwiązań w zakresie przetwarzania obrazu i sygnałów. Dostępne są funkcje do przetwarzania i analizy sekwencji obrazów uzyskanych w różnym czasie, przy różnej ekspozycji lub z różną ostrością. Możliwość sprawnego przeglądania bardzo dużych obrazów, szybka konwersja obrazów do siatki wielokątów (mesh), dopasowanie sekwencji i analizy podobieństwa, oraz wiele innych rozwiązań usprawniających badania i rozwój, operacje fotografii obliczeniowej, mikroskopii i innych, to tylko nieliczne z wprowadzonych zmian.
Więcej »

Matematyka

Matematyka

Równania różniczkowe cząstkowe Równania różniczkowe cząstkowe
Wersja 11 programu Mathematica to dalszy rozwój procedur symbolicznego rozwiązywania zagadnień brzegowych (boundary value problem). Metody numeryczne zostały wzbogacone między innymi o obliczenia wrażliwości, nowe sposoby definiowania warunków brzegowych oraz technikę symulacji zdarzeń (event) dla rozwiązywania układów definiowanych przedziałami lub układów hybrydowych.
Więcej »
Rozwiązywanie różniczkowych problemów własnych Rozwiązywanie różniczkowych problemów własnych
Dalszemu rozwojowi w wersji 11 programu Mathematica podlegają też procedury symbolicznego i numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych w zakresie poszukiwania funkcji własnych i wartości własnych przy występowaniu ograniczeń do zdefiniowanego obszaru. Nowe możliwości w zakresie specyfikacji obszarów i definiowania warunków brzegowych sprawiają, że procedury rozwiązywania problemów własnych poszukują rozwiązań w określonej dziedzinie, a nowe funkcjonalności w tym zakresie pozwalają na głębszą analizę rozwiązywanych problemów.
Więcej »
Symboliczne i numeryczne metody analizy matematycznej Symboliczne i numeryczne metody analizy matematycznej
Wprowadzone w wersji 11 zmiany stanowią kolejne poszerzenie możliwości programu w zakresie analizy matematycznej. Wprowadzona została transformacja całkowa Mellina oraz związany z nią splot funkcji Mellina (Mellin Convolution). Symboliczne rozwiązywanie równań różniczkowych zostało wzbogacone o nowe rodzaje równań całkowych i algebraiczno-całkowych. Przyspieszone zostały procedury optymalizacji numerycznej oraz zwiększono dokładność w zakresie rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych dla dużych systemów, opisanych równaniami z setkami zmiennych niezależnych.
Więcej »
Algebra i teoria liczb Algebra i teoria liczb
Wersja 11 rozszerza możliwości z zakresu algebry oraz teorii liczb. Wprowadzono kilka prostych, ale bardzo użytecznych funkcjami. Ulepszenia obejmują wprowadzenie nowych klas liczb naturalnych. Wprowadzono klasę liczb pierwszych Mersenne'a oraz związaną z nimi klasę liczb doskonałych. Wprowadzono funkcje konwersji współrzędnych pomiędzy układem kartezjańskim i współrzędnymi biegunowymi lub sferycznymi. Wprowadzone zostały nowe funkcja definiowania wektorów przez określenie kąta względem osi odciętych, zbioru puntów leżących na okręgu czy punktów na ścieżce zdefiniowanych przez sekwencję odległości i kątów. Wprowadzono obliczanie permanentu macierzy kwadratowej oraz dekompozycję Smith'a.
Więcej »

Wizualizacja i grafika

Wizualizacja i grafika

Wizualizacja: etykiety, skale osi, nieciągłości Wizualizacja: etykiety, skale osi, nieciągłości
Mathematica 11 usprawnia funkcje odpowiedzialne za wizualizacje danych, dzięki nowym możliwościom w zakresie definiowania etykiet, opisów osi, czy oznaczania usuniętych z dziedziny punktów nieciągłości. Możliwe jest dodawanie etykiet do poszczególnych punktów lub całych zestawów danych. Dostępna jest teraz kontrola ogólnego wyglądu etykiet oraz linii łączącej etykietę z obiektem. Dodano również logarytmiczne skalowanie dla danych o szerokich zakresach wartości oraz możliwość odwrócenia skalowania osi liczbowej. Ulepszony został mechanizm automatycznego wykrywania nieciągłości i eliminacji artefaktów graficznych wokół punktów nieciągłości na wykresach.
Więcej »
Nowe obszary wizualizacji Nowe obszary wizualizacji
Mathematica 11 wkracza w nowe obszary w zakresie wizualizacji. Oferuje możliwość od wizualizacji anatomicznych człowieka, po wizualizacje danych audio czy z zakresu teori automatów. Wizualizacje w dziedzinie czasu, posługujące się określeniem daty, zostały rozszerzone o znaczniki przedziału czasu, obrazujące jakie zdarzenie w jakim okresie miało miejsce. Dynamiczne wizualizacje geograficzne w formie klasycznej mapy mają możliwość interaktywnego przybliżania i oddalania zadanego obszaru. "Chmura słów" to ulepszona forma wizualizacji obiektów tekstowych, w której atrybuty poszczególnych słów są zależne np. od częstości ich występowania w tekście. Nowością jest też procedura graficzna pokazująca gramatyczną strukturę tekstu w języku naturalnym.
Więcej »
Wizualizacja wolumetryczna Wizualizacja wolumetryczna
Mathematica 11 wprowadza do Wolfram Language nową klasę funkcji przeznaczonych dla wizualizacji wolumetrycznych, dotyczące wykresów 4D. Wykres gęstości 3D, operując kolorem i przeźroczystością, prezentuje wartości formuł definiujących wykres w punktach przestrzeni 3D. Wykresy przekrojowe pokazują izolinie, gęstość i pola wektorowe na powierzchniach ulokowanych w obrazowanej przestrzeni.
Więcej »

Grafy i statystyka

Wykresy i statystyka

Operacje na grafach i sieci połączeń Operacje na grafach i sieci połączeń
Wersja 11 dodaje wiele rozszerzeń i usprawnień do już istniejących, bardzo rozległych możliwości w zakresie operowania na grafach i tworzenia sieci połączeń obiektów dla różnych zastosowań. Obejmuje to między innymi ulepszone opcje szablonów formatowania wykresów, szczególnie przydatne przy prezentowaniu grafów. Wprowadzono nowe rodzaje prezentacji sieci połączeń dla nowych dziedzin zastosowań oraz procedury generowania sieci połączeń dla obiektów numerycznych, geograficznych, tekstowych czy graficznych.
Więcej »
Macierze losowe Macierze losowe
Wersja 11 wprowadza wsparcie dla macierzy losowych. Procedury efektywnego generowania macierzy losowych, szacowania ich właściwości oraz wyznaczania ich rozkładów, są teraz zintegrowane w pakiecie poświęconym zagadnieniom prawdopodobieństwa i statystyki (probability & statistics). Wprowadzono związane z macierzami losowymi rozkłady prawdopodobieństwa, między innymi rozkład Wisharta. Macierze losowe mają zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach, między innymi w takich jak: statystyka, fizyka, biologia, finanse oraz w zagadnieniach tzw. "matematyki czystej" (pure mathematics).
Więcej »
Rozszerzony zakres prawdopodobieństwa i statystyki Rozszerzony zakres prawdopodobieństwa i statystyki
Wersja 11 dodaje liczne udoskonalenia i rozszerzenia do szeroko reprezentowanych w programie procedur z zakresu prawdopodobieństwa i statystyki, od parametrów statystyki opisowej i zmiennych losowych po procedury z zakresu szeregów czasowych i procesów losowych. Cała struktura jest bardziej wydajna, szybsza i łatwiejsza w obsłudze.
Więcej »

Geografia

Geografia

Ulepszona geo-wizualizacja Ulepszona geo-wizualizacja
Wersja 11 programu Mathematica poszerza znacznie możliwości wizualizacji danych geograficznych. Nowe kontury kontynentów i krajów, zdjęcia satelitarne oraz wsparcie dla niezależnych źródeł geograficznych pozwalają łatwo tworzyć wizualizacje w formie map dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika. Do systemu dodanych zostało ponad 100 nowych odwzorowań geograficznych, które zwiększają możliwości specjalistycznego wykorzystania programu. Nowe procedury w zakresie definiowania obszarów wykonywania operacji, pozwalają łatwiej przetwarzać dane geograficzne. Znacznie uproszczone zostały operacje ustawiania właściwości mapy, poprzez zmianę tła czy rodzaju rzutowania projekcje, ale też poprzez możliwość łączenia wielu rodzajów map w jedną wizualizację. Interaktywne operacje operowania widokiem mapy i jej powiększeniem pozwalają na prezentację ogólnego widoku dużych obszarów jak i wybranych szczegółów mapy.
Więcej »
Obliczenia geograficzne Obliczenia geograficzne
Wersja 11 poprawia i rozszerza funkcjonalność programu w zakresie obliczeń geograficznych, geodezji i geofizyki. Środowisko zostało wyposażone w nowe funkcje w zakresie obliczeń geodezyjnych do wyznaczania odległości i powierzchni. Opracowane zostały też nowe procedury do planowania podróży, wyznaczania długości trasy oraz oceny czasu trwania. Wprowadzone zostały nowe funkcje do obliczeń właściwości pola grawitacyjnego i magnetycznego Ziemi. Wprowadzono obszerny zestaw nowych odwzorowań kartograficznych uwzględniających będące w użyciu punkty odniesień dla tych odwzorowań (datum). Wszystko to razem, stanowi znaczne zwiększenie mocy obliczeniowych dla rozwiązywania problemów geodezji i geofizyki.
Więcej »
Dane geograficzne Dane geograficzne
Baza danych geograficznych (Wolfram Geo Data) podlega nieustannej rozbudowie, która obejmuje między innymi nowe typy jednostek, podkłady tematyczne mapy (sieć drogowa, granice obszarów administracyjnych, zdjęcia satelitarne, itp.), dane geofizyczne, nowe rodzaje rzutowań i układy odniesienia i inne. Wszystko to razem z rozszerzoną funkcjonalnością w obszarze wizualizacji geograficznych, daje duże możliwości w zakresie wizualizacji powierzchni Ziemi i innych planet.
Więcej »

Przetwarzanie tekstu i operacje lingwistyczne

Przetwarzanie tekstu i operacje lingwistyczne

Operacje tekstowe lingwistyczne Operacje tekstowe lingwistyczne
Mathematica 11 wprowadza dalsze rozszerzenia w obrębie funkcji przetwarzanie tekstu i operacji na wyrażeniach języka naturalnego. Nowe funkcje umożliwiają odnajdywanie powtarzających się struktur w niestrukturalnych danych, badanie występowania słów w historycznym kontekscie czy analizowanie zmian w języku naturalnym. Nowe operacje na ciągach znaków oraz rozszerzenia w zakresie szablonów struktur tekstowych czynią operacje tekstowe bardziej efektywnymi. Analiza gramatycznej struktury wyrażeń tekstowych wzbogacona została o nowe formy wizualizacji lingwistycznych.
Więcej »
Funkcjonalność wielojęzykowa Funkcjonalność wielojęzykowa
Mathematica 11 to nowości i ulepszenia dotyczące funkcjonalności wielojęzycznych. Dodanych zostało ponad 150 nowych alfabetów oraz funkcji umożliwiających prace z nimi, od sortowania do zaawansowanego manipulowania tekstem. Opcje sortowania obiektów tekstowych mogą uwzględniać reguły sortowania wybranego języka. Wbudowane słowniki pozwalają na sprawdzanie pisowni w wybranym języku.
Więcej »

Jednostki i daty

Jednostki i daty

Przetwarzanie szeregów czasowych Przetwarzanie szeregów czasowych
Wersja 11 zawiera ulepszone mechanizmy przetwarzania szeregów czasowych. Wprowadzono możliwość bezpośredniego wykonywania operacji arytmetycznych na wartościach szeregu czasowego oraz stosowania funkcji do tych wartości. Nowe procedury umożliwiają wykonywanie operacji na szeregach czasowych o nieregularnym skoku osi czasu. Rozszerzony został zbiór parametrów szeregu czasowego, które mogą być wyznaczane bezpośrednio. Nowa funkcja mapowania pozwala stosować dowolną funkcję do wartości szeregu w kroczącym oknie. Poszerzeniu uległy możliwości wizualizacji szeregów czasowych, szczególnie w zakresie szeregów czasowych operujących na datach.
Więcej »
Jednostki fizyczne w prawdopodobieństwie i statystyce Jednostki fizyczne w prawdopodobieństwie i statystyce
Wersja 11 programu Mathematica wprowadza możliwość operowania jednostkami fizycznymi w całym obszarze prawdopodobieństwa i obliczeń statystycznych. Jednostki fizyczne podlegają automatycznej konwersji, propagacji i przekształceniom podczas przekształcania danych w celu właściwej interpretacji wyników. Liczby mianowane mogą być przedmiotem obliczeń statystyki opisowej, uwzględniane są w wizualizacjach statystycznych, w testowaniu hipotez, w operacjach na szeregach czasowych. Jednostki mogą być też używane w definiowaniu rozkładu prawdopodobieństwa.
Więcej »
Jednostki i daty Jednostki i daty
Rozbudowa programu w wersji 11 poszła też w kierunku zwiększenia możliwości budowy systemów bazujących na jednostkach fizycznych i operujących datami. Operowanie jednostkami zostało rozszerzone na całe środowisko programu, wprowadzono specjalne funkcje służące definiowaniu tablic złożonych z liczb mianowanych, objęto jednostkami fizycznymi operacje z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i obliczeń statystycznych, wprowadzono szereg nowych formatów daty i funkcji operujących na datach. Wprowadzone zostały daty do obliczeń astronomicznych oraz wizualizacji pogodowych.
Więcej »

Język i środowisko programowania

Język i środowisko programowania

Podstawy języka programowania Podstawy języka programowania
Wersja 11 wprowadziła szereg zmian i rozszerzeń funkcjonalnych w strukturach podstaw języka programowania. Manipulacja nowymi szablonami wyrażeń, porównywanie sekwencji wyrażeń, tworzenie macierzy współrzędnych, łatwiejsza konfiguracja wizualizacji pośrednich etapów obliczeń, dodatkowe funkcjonalności procedury śledzenia wykonywania programu (debugging) to tylko niektóre kierunki wprowadzonych zmian. Szereg zmian w zakresie podstaw programowania obejmuje nowe lub zmienione procedury operowania na listach i tablicach w ramach struktur programowania funkcjonalnego.
Więcej »
Funkcjonalność na poziomie systemowym Funkcjonalność na poziomie systemowym
Wersja 11 dodaje szereg procedur na poziomie środowiska programowania w takich obszarach jak programowanie w środowisku sieciowym, operowanie plikami, kryptografia oraz automatyzacja operacji na poziomie komend systemu operacyjnego. Operacje w zakresie programowania w środowisku sieciowym rozpoczynają się od prostych operacji sprawdzania czasu połączenia sieciowego (ping) do zaawansowanego programowania i manipulowania technologią cookie. Nowy interpreter skryptów języka komend może pracować lokalnie lub skrypty mogą być uruchamiane na krenelu w chmurze (cloud-based kernel).
Więcej »
Udoskonalenia interfejsu użytkownika Udoskonalenia interfejsu użytkownika
Notatnik programu Mathematica (Mathematica Notebook), dokument środowiska programu stworzony przez firmę Wolfram Research, nieustannie ulepsza i poprawia wygląd interfejsu użytkownika. Wersja 11 kontynuuje ten kierunek zmian. Realizowane w czasie rzeczywistym sprawdzanie pisowni pozwala zarówno na kontrolę komend języka i poprawności nazw obiektów, ale również, dzięki wbudowanym słownikom dla około 25 języków, pozwala kontrolować pisownię akapitów tekstowych.
Więcej »
Serwisy zewnętrzne Serwisy zewnętrzne
Wersja 11 rozszerza zakres współpracy programu serwisami zewnętrznymi. Z poziomu komend Wolfram Language można łączyć się z portalami społecznościowymi oraz innymi serwisami, a identyfikacją i wymianą danych steruje Wolfram Language. Program ma możliwość śledzenia kampanii mailingowych poprzez portal MailChimp, analizowania ruchu internetowego przez dane Google Analytics czy wyszukiwania książek i publikacji naukowych. Daje dostęp do Wikipedii oraz umożliwia korzystanie z wyników wyszukiwania Google i Bing. Daje możliwość tłumaczenia tekstów dzięki łączności z Microsoft Translator i Google Transale.
Więcej »

Wolfram Knowledgebase

Wolfram Knowledgebase

Rozszerzony zakres Wolfram Knowledgebase Rozszerzony zakres Wolfram Knowledgebase
Mathematica 11 wprowadza również szereg ulepszeń do bardzo obszernej bazy wiedzy Wolfram Knowledgebase. Dodatki obejmują kilka nowych typów danych takich jak anatomia czy jednostki związane z żywnościa, a także nowe możliwości w zakresie filtrowania danych.
Więcej »
Zwiększony dostęp do Wolfram Knowledgebase Zwiększony dostęp do Wolfram Knowledgebase
Mathematica 11 pozwala na szybszy dostęp do wielu danych typu społeczno-ekonomicznych, geograficzny, naukowych czy matematycznych. Położono nacisk na możliwość zdefiniowania przez użytkownika zestawów danych, które mają być ze sobą zestawione.
Więcej »

Wolfram Cloud

Wolfram Cloud

Intefejsy webowe i cloudowe Intefejsy webowe i cloudowe
Wersja 11 rozszerza funkcjonalność w zakresie generowania rozbudowanych, dynamicznych stron internetowych, opartych na technologii przetwarzania w chmurze. Łatwiejsze dostosowywanie formularzy i wprowadzanie galerii ułatwiają generowanie atrakcyjnych interfejsów. Formularze oparte na interakcjach użytkownika, automatyczne przetwarzanie e-maili i automatyczne generowanie raportów sprawiają, że narzędzia te osiągają zupełnie nowy poziom wydajności w zakresie rozwoju i funkcjonowania dynamicznych stron internetowych.
Więcej »
Przechowywanie danych i działania w chmurze Przechowywanie danych i działania w chmurze
Wersja 11 dostarcza rozbudowane funkcje i narzędzia do przechowywania, modyfikowania i udostępniania danych w chmurze. Wolfram Data Drop dostarcza licznych narzędzi pozwalających na przyrostowe gromadzenie i przechowywanie danych. Wolfram Data Repository umożliwia przechowywanie zbiorów danych. Narzędzia te umożliwiają przechowywanie i bezpośrednie manipulowanie jakąkolwiek zawartością w chmurze. Istnieje możliwość precyzyjnego przyznawania uprawnień i kontroli nad wspólnym dostępem do wszystkich zasobów w chmurze.
Więcej »
Channel Framework Channel Framework
Wersja 11 dodaje eksperymentalne wsparcie dla komunikacji w formie publish-subscribe w Wolfram Cloud za pośrednictwem serwisu channelbroker.wolframcloud.com. Wysyłanie i odbieranie wiadomości poprzez "kanał" (zamiast łączenia w pary konkretnych nadawców i odbiorców) pozwala na prostszy i skalowalny system komunikacji, który ułatwia komunikację asynchroniczną pomiędzy sesjami w chmurze lub wersji desktopowej programu, jak również systemów zewnętrznych z danymi dostarczanymi w formacie JSON.
Więcej »