UWAGA! Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Co to są pliki cookies?

Czy wiesz, że ...
Mathematica to nie tylko matematyka

Analiza sieci społecznych
Analiza sieci społecznych (Social Network Analysis - SNA) to metoda badania powiązań i zależności wewnątrz grup społecznych. Metoda ta jest szeroko stosowana w naukach psychologicznych, społecznych, ekonomicznych i w wielu innych dziedzinach. Dostępne w środowisku Wolfram Language narzędzia analizy sieci zostały z powodzeniem zastosowane do analizy zależności w sieciach społecznych.

Sieci społeczne reprezentują relacje pomiędzy podmiotami społecznymi (aktorami), takie jak przyjaźnie między osobami, relacje rodzinne, komunikacja w grupie lub transakcje między firmami. Znalezienie ważnych aktorów na tej scenie, odkrywanie spójnych grup lub społeczności oraz identyfikacja podmiotów, które są w jakiś sposób podobne, to przykłady analiz, które można wykonać dla sieci społecznych.

Bazując na szerokim zestawie procedur graficznych Wolfram Language umożliwia w elastyczny i wydajny sposób modelowanie i analizowanie sieci. Funkcje wysokiego poziomu ułatwiają wykrywanie społeczności, znajdowanie spójnych grup i wizualizację wyników. Pełny zestaw wskaźników oceny struktury sieci umożliwia ich badanie i klasyfikowanie.

Analiza sieci społecznych

Analiza sieci społecznych jest metodologią wykorzystującą teorię grafów do wizualizacji obiektów swoich analiz oraz badania ich struktury i zależności zachodzących między aktorami struktury społecznej. Dlatego wszechstronne wyposażenie środowiska Wolfram Language w procedury operacji na grafach jest podstawowym atutem w analizach sieci w tym środowisku.

Grafy, wizualizacja sieci, miary struktury sieci

Środowisko Wolfram Language zawiera procedury z zakresu wizualizacji sieci, poszukiwania grup spójnych (cohesive groups) typu kliki, klany i plexy, wyznaczanie parametrów centralności (centrality) i prestiżu (prestige), parametry wzajemności i przechodniości powiązań, analizy zjawiska homofilii (homophily) w sieci i jego miary oraz powiązania typu assortative mixing, wyznaczania miar podobieństwa (similarity) i inne.

W poniższych przykładach wykorzystano dane przykładowe dostępne w środowisku programu Mathematica dotyczące sieci o nazwie Zachary Karate Club.

AnalizaSieciSpelecznych_1.png

AnalizaSieciSpelecznych_2.png

AnalizaSieciSpelecznych_3.png

AnalizaSieciSpelecznych_4.png

AnalizaSieciSpelecznych_5.gif

Procedura DegreeCentrality wyznacza parametry centralności, które skalują wielkość symbolu węzła sieci tworzonego następnie przez procedurę HighlightGraph.

AnalizaSieciSpelecznych_6.png

AnalizaSieciSpelecznych_7.png

AnalizaSieciSpelecznych_8.gif

Poniżej pokazane zostało użycie procedury FindClique do wyznaczenia grupy spójnej typu klika.
Cytowana już powyżej funkcja  HighlightGraph w tym przypadku tworzy obraz sieci z kliką jako podgrafem, dla którego połączenia zostały zaznaczone linią przerywaną.

AnalizaSieciSpelecznych_9.png

AnalizaSieciSpelecznych_10.png

AnalizaSieciSpelecznych_11.png

AnalizaSieciSpelecznych_12.gif