UWAGA! Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Co to są pliki cookies?Informacje
Licencja krajowa programu Mathematica

W grudniu 2006 roku krajowa licencja programu Mathematica przybrała nową formę. Została przekształcona w trzyletnią umowę Mathematica Comprehensive Site License.
Pod koniec grudnia 2016 roku podpisana została kolejna trzyletnia umowa.
Od roku 2022 umowa w formie Mathematica Comprehensive Site License jest kontynuowana w cyklach rocznych i trwający okres ważności upływa w dniu 2023-12-31. Aktualnie trwają prace nad przedłużeniem licencji krajowej na rok 2024.

 • Szczegółowe zasady funkcjonowania licencji krajowej

 • Administratorzy licencji krajowej
  Administratorem licencji krajowej jest Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH w Krakowie. W umowie uczestniczy 20 instytucji naukowych. Każda z tych instytucji ustanowiła odrębnego administratora licencji, który odpowiedzialny jest za udostępnianie programu zainteresowanym pracownikom, celem dokonania nowych instalacji, które wiążą się z koniecznością dokonania pewnych czynności administracyjnych oraz wniesienia odpłatności z tytuły uruchomienia nowych instalacji programu.

  Uczestnicy licencji krajowej
  Uczestnikami licencji krajowej są wymienione poniżej uczelnie i instytuty naukowe. Każda jednostka organizacyjna tych instytucji, której pracownicy zamierzają korzystać z programu Mathematica może przystąpić do licencji krajowej. Może ona zakupić własną licencje typu single user lub network lub skorzystać z istniejących licencji sieciowych (w porozumieniu i za zgodą lokalnego administratora licencji) jeśli uczestnik licencji krajowej dysponuje taką licencją. Korzystając z licencji sieciowej można dokupić moduł dodatkowy i zainstalować go lokalnie.

  W poniższym wykazie wymieniono jednostki posiadające własnych administratorów licencji. Nowy użytkownik z uczelni znajdującej się w wykazie może skorzystać z licencji kontaktując się z dowolnym administratorem na danej uczelni.

  Do licencji krajowej mogą przystąpić osoby z instytucji akademickich nie objętych poniższym wykazem. W tym przypadku wymagany jest minimalny zakup stanowiący równowartość 3 licencji Single user programu Mathematica.

  Lista instytucji uczestniczących w licencji krajowej
  1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET
  2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Informatyki
  3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
  4. Centrum Badań Kosmicznych PAN
  5. Politechnika Łódzka
  6. Politechnika Poznańska
  7. Politechnika Warszawska
  8. Politechnika Wrocławska
  9. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach
  10. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki
  11. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki
  12. Uniwersytet w Białymstoku
  13. Uniwersytet Gdański
  14. Uniwersytet Jagielloński
  15. Uniwersytet Łódzki
  16. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
  17. Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki
  18. Uniwersytet Śląski, Instytut Matematyki
  19. Uniwersytet Warszawski
  20. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  Nowe instalacje w ramach licencji krajowej
  Każdy uczestnik umowy ma prawo wykonywania dodatkowych instalacji programu w ramach jednego zbiorczego numeru licencji. Mogą być robione instalacje typu Single User lub Network ale też instalacje modułów dodatkowych, rozszerzeń gridMathematica Local i gridMathematica Server, Mathematica Player Pro czy webMathematica. Instalacja i aktywacja programu jest możliwa po dokonaniu opłaty z tytułu jej użytkowania.

  Kontrakt Premier Service
  Krajowa licencja programu Mathematica zawiera kontrakt Premier Service. Jest to kontrakt gwarantujący między innymi pomoc ze strony producenta w razie wystąpienia problemów technicznych podczas eksploatacji programu, bezpłatne uaktualnienia, prawo do darmowej instalacji domowej programu Mathematica i inne. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na temat kontraktu Premier Service.

  Prawo do bezpłatnego użytku domowego
  Każda instytucja uczestnicząca w umowie ma prawo do wykonania określonej liczby instalacji w ramach opcji home use. Wiąże się to z ogólną liczbą licencji programu Mathematica wykorzystywanych przez daną instytucję.

  Z jedną licencją single user związane jest prawo do jednej instalacji domowej. Licencja sieciowa pozwalająca uruchomić jednocześnie np. 10 procesów programu Mathematica pozwala na wykonanie 10 instalacji domowych. Każdy uczestnik umowy ma zatem prawo do innej liczby instalacji domowych i liczba ta związania jest z liczbą i charakterem użytkowanych licencji programu Mathematica. Lokalni administratorzy dysponują licencjami home use i z nimi należy się kontaktować w sprawie możliwości skorzystania z puli licencji domowych, przysługujących danej instytucji z tytułu użytkowania sieciowej licencji programu Mathematica.

  Mathematica ze zniżką 80%
  Każda z instytucji biorących udział w licencji krajowej ma prawo do nowych instalacji programu Mathematica, które pociągają za sobą prawo do nowych instalacji domowych. Nowe licencje programu Mathematica oraz nowe moduły dodatkowe z grupy Mathematica Application Library mogą być kupowane z 80% zniżką w stosunku to aktualnie obowiązującej katalogowej ceny edukacyjnej.

  W ramach aktualnej formy krajowej licencji programu Mathematica kupowane nowe licencje mają charakter rocznego prawa użytkowania i opłata z ich tytułu jest opłatą roczną.

  Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z tej możliwości muszą zadeklarować kontynuacje licencji do końca aktualnego kontraktu czyli do 31 grudnia 2018 roku. Opłaty wnoszone są co roku w grudniu, a osoby przystępujące do umowy w ciągu roku wnoszą pierwszą opłatę w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy jaka pozostaje do końca roku (wliczając w to miesiąc bieżący) od chwili przystąpienia do umowy. Nowe instalacje programu Mathematica dokonywane są z nośników będących w dyspozycji lokalnych administratorów. Zakup nowej licencji wiąże się wyłącznie z obiegiem dokumentów, nowy użytkownik korzysta z mediów udostępnianych przez administratora licencji.


 • Informacje dla administratorów licencji krajowej

 • Administratorzy licencji krajowej posiadają wszystkie media umożliwiające instalację oprogramowania w opcji opłaconej przez dana Instytucję. Osoby przystępujące do licencji krajowej powinny zwrócić się do odpowiedniego dla swojej Instytucji administratora, celem otrzymania pakietu instalacyjnego oraz numeru licencji. Wszelkie informacje dotyczące posiadanej licencji administratorzy znajdą na stronie
  Wolfram User Portal w zakładce "My Site Licenses"

  My Site Licenses - krótki opis poszczególnych zakładek:

  Site license summary
  • Podgląd statusu licencji wraz z datą jej wygaśnięcia
  • Wykaz licencjonowanych produktów w ramach licencji krajowej
  • Dane kontaktowe administratora licencji
  • Podgląd umowy licencyjnej

  Download center
  • Pliki instalacyjne i obrazy płyt produktów dostępnych w ramach danej licencji
  • Pliki instalacyjne i obrazy płyt starszych wersji produktów dostępnych w ramach danej licencji
  • Pliki PDF z etykietami do druku
  • Aktualizacje, jeśli są dostępne

  Users and activation keys
  • Tworzenie, przydzielanie i zatwierdzanie kluczy aktywacyjnych dla użytkowników
  • Zarządzanie listą użytkowników korzystających z programu w ramach licencji Site

  Premier Service
  • Akceptacja zgłoszeń o licencje domowe
  • Zarządzanie listą użytkowników licencji domowych i innych pakietów oferowanych w ramach kontraktu Premier Service
  • Podgląd korzyści płynących z aktualnego kontraktu Premier Service
  • Informacje szczegółowe na temat kontraktu Premier Service

  Site settings
  • Zarządzanie ustawieniami dotyczącymi między innymi sposobu dostawy pakietów w ramach licencji Site oraz dostępu do tej licencji w ramach danej instytucji
  • Podgląd i aktualizacja danych administratora i innych danych kontaktowych


 • Informacje dla użytkowników Mathematica Site Home-use

 • Pobranie licencji Site Home-Use
  Każda instytucja uczestnicząca w umowie ma prawo do wykonania określonej liczby instalacji w ramach opcji home-use. Wiąże się to z ogólną liczbą licencji programu Mathematica wykorzystywanych przez daną instytucję. Lokalni administratorzy dysponują licencjami home-use i z nimi należy się kontaktować w sprawie możliwości skorzystania z puli licencji domowych, przysługujących danej instytucji z tytułu użytkowania sieciowej licencji programu Mathematica.

  Za zgodą administratora można pobrać oprogramowanie w wersji domowej wypełniając formularz na podanej poniżej stronie http://www.wolfram.com/siteinfo/homeuse/, opcja: A new home-use license.
  Numer licencyjny udostępnia administrator.

  Aktualizacja licencji Site Home-Use
  Użytkownicy starszych wersji oprogramowania Mathematica site Home-Use License mogą uaktualnić posiadane oprogramowanie zaznaczając w formularzu dostępnym na stronie producenta: http://www.wolfram.com/siteinfo/homeuse/, opcję An upgrade for an existing home-use license.

  Uzyskanie nowego hasła do licencji Site Home-Use
  Licencje Site home-Use oprogramowania Mathematica są zabezpieczone rocznym hasłem. Po wygaśnięciu hasła należy zwrócić się do producenta o następne roczne hasło wypełniając formularz dostępny na stronie: http://www.wolfram.com/siteinfo/homeuse/, opcja A password extension for an existing home-use license.